BÀI NHÓM

LỚP TIẾNG NHẬT DÀNH CHO CƯ DÂN ĐANG SỐNG TẠI NHẬT BẢN
LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Theo nhóm từ hai đến năm học viên, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để xác định mục tiêu học tập, từ việc chọn sách giáo khoa đến tốc độ của bài học, theo trình độ tiếng Nhật và mục tiêu học tập của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện một lịch học ít nhất 3 giờ mỗi tuần.
Vì đây là giờ học nhóm nên bạn có thể linh hoạt điều chỉnh chương trình học hoặc thêm bớt bằng cách thảo luận với các thành viên khác trong lớp. Bạn có thể đặt câu hỏi với giáo viên mà không do dự, đó cũng là nét hấp dẫn của các buổi học nhóm nhỏ. Bạn có thể đặt câu hỏi với giáo viên trong một nhóm nhỏ để có thể tiến bộ trong khi kiểm tra phát âm và các lỗi khác ngay tại chỗ. Bạn có thể học trực tiếp hoặc trực tuyến.

Điều kiện nhập học

Không có yêu cầu nhập học. Mọi người đều được chào đón tham gia lớp học.

Giờ học

Các bài học nhóm được tổ chức tối thiểu 3 giờ mỗi tuần. Ngày trong tuần, thời gian trong ngày và loại lớp học (đi lại hoặc trực tuyến) có thể được quyết định sau khi tham khảo ý kiến của giáo viên và những người tham gia khác. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Học phí

Phí ghi danh Học phí Tổng
Học phí 22,000 JPY 297,600 JPY 319,800 JPY
*Đối với giáo án 72 giờ (3 giờ mỗi tuần trong 6 tháng)
*Học phí thay đổi tùy theo thời hạn của hợp đồng.
*Nếu bạn học trên 6 tháng, bạn có thể tận dụng các chiến dịch như miễn phí nhập học và hoàn tiền học phí. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
*Chúng tôi khuyên bạn nên tham gia khóa học này cùng với các khóa học tùy chọn khác như lớp Chuyên sâu cho JLPT và lớp Chuyên sâu cho Săn việc làm.

Quy trình nhập học

Các ứng dụng được chấp nhận bất cứ lúc nào.

1) Vui lòng điền vào mẫu đơn.
2) Vui lòng làm bài kiểm tra trình độ trực tuyến trước khi phỏng vấn.
3) Chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến. Vui lòng càng cụ thể càng tốt về mục đích học tiếng Nhật và trình độ tiếng Nhật mục tiêu của bạn. Sau khi xác nhận trình độ tiếng Nhật của bạn thông qua các cuộc trò chuyện và quan sát lớp học, giáo viên của bạn sẽ được chỉ định cho bạn.
4) Chúng tôi sẽ xuất hóa đơn cho học phí.
5) Sau khi xác nhận thanh toán của bạn, chúng tôi sẽ tạo một chương trình giảng dạy dành riêng cho bạn. Bây giờ là lúc bắt đầu lớp học!

Chứng chỉ

Sau khi hoàn thành lớp học có thể được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
Theo dõi
& nhắn tin