TCJ THÔNG TIN

Tin nóng
Sinh viên TCJ, chị Erika đã được phỏng vấn trong chương trình "Why Did You Come To Japan?" Chị ấy đã…
Tin nóng
TCJ tổ chức Chương trình Giờ học trải nghiệm MIỄN PHÍ 2 lần mỗi tháng
COE được cấp từ 1/1/2020 ~ 31/7/2021 → Hạn sử dụng tăng đến ngày 31/1/2022
Mỗi quốc gia đều có nơi được gọi là "lâu đài", và có rất nhiều "lâu đài" đã được giữ lại như những đ…
Vào ngày 5/7/2021, lễ khai giảng lớp học trực tuyến tháng 7 năm 2009 của TCJ đã được tổ chức!
Theo dõi
& nhắn tin