TCJ THÔNG TIN

Tin nóng
Xin chào tất cả các học viên TCJ! Xin chúc mừng tất cả học sinh đã đỗ "Đại học", "Cao học" và "Kỳ th…
Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn nguồn gốc tên gọi Tuần lễ vàng ở Nhật Bản và Tuần lễ vàng năm n…
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng GW sẽ đóng cửa từ 4/30 (Thứ bảy) đến 5/8 (Chủ nhật).
Kosenda-sensei và Akane-sensei sẽ tổ chức một buổi hội thảo về chủ đề dạy tiếng Nhật và YouTube. Hai…
Đây là bài viết thứ ba "Những gì bạn có thể làm được ở Nhật Bản". Hôm nay, tôi sẽ nói về việc học lê…
Theo dõi
& nhắn tin