2021.08.31

【Lên đến 50.000 JPY】 Chiến dịch hoàn tiền học phí theo mùa đã bắt đầu!

TCJ đang thực hiện chiến dịch hoàn tiền có giới hạn trong mùa xuân dành cho sinh viên tham gia các lớp học tiếng Nhật cho người nước ngoài tại Nhật Bản và các bài học tiếng Nhật trực tuyến.
[Giai đoạn áp dụng chiến dịch]
01/05/2022 ~ 30/06/2022
Điều kiện hoàn tiền
Giới hạn cho những sinh viên đã đăng ký các lớp học tiếng Nhật cho người nước ngoài tại Nhật Bản và các bài học tiếng Nhật trực tuyến.
Hợp đồng trên 1 năm mới đủ điều kiện (Chúng tôi chấp nhận thanh toán chia nhỏ hàng tháng).
Hoàn tiền sau một năm tham gia khóa học.
※ Số tiền hoàn lại tùy thuộc vào khóa học và thời gian học mà bạn chọn.
※ Không thể sử dụng kết hợp với các chiến dịch khác.
※ Các chương trình thị thực sinh viên không đủ điều kiện cho chiến dịch này.

Có sẵn phỏng vấn nhập học miễn phí với kiểm tra trình độ tiếng Nhật.
Vui lòng điền vào mẫu liên hệ dưới đây để đăng ký phỏng vấn.

CONTACT FORM
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin