2021.06.09

Giáo viên của TCJ vui và nhây như thế nào^^

Hội thoại thường gặp ở TCJ^^

何もあげませんよ!^^

👩‍🦰: 今日は完璧ですね、ルックスが。
(Hôm nay ngoại hình của bạn thật là hoàn hảo đó nha!)
👩‍: 何もあげません。(Vậy à, khen thì tôi cũng chẳng cho bạn bạn thứ gì đâu.)
👩‍🦰: 本当ですか? (Thật á!)
👩‍: はい。(uh)
👩‍🦰: じゃ帰りますね。(Thế thôi tui về đây hiuhiu)

Đúng là trường tui, thầy cô người trẻ thì nhiều mà còn bựa nữa 😂😂😂

Xem clip ở đây: https://youtu.be/rcITQdXFu3A
Link Facebook TCJ: https://www.facebook.com/tcj.nihongo
Link Facebook tiếng Việt https://www.facebook.com/HongCongSensei
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin