2021.07.21

THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ KỲ HẠN CỦA COE

・ COE được cấp từ 1/1/2020 ~ 31/7/2021
→ Hạn sử dụng tăng đến ngày 31/1/2022

・ COE được cấp từ 1/8/2020 ~ 31/1/2022
→ Hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày cấp

Như vậy có nghĩa là COE phát hành từ kỳ 4/2020 năm ngoái đến 7/2021 năm nay đều có hạn sử dụng đến 31/1/2022.


Cầu mong cho các em khỏe mạnh bình an và mau chóng sang Nhật.^^

INFO:Immigration Services Agency of Japan
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin