2021.02.19

Tin tức bằng tiếng Nhật đơn giản(NEWS WEB EASY)

Bạn đã bao giờ đọc tin tức được viết bằng tiếng Nhật đơn giản chưa (NEWS WEB EASY)

Bạn có thể đọc các tin tức về thảm họa như động đất, corona và nhiều tin tức khác.
Bạn không chỉ đọc được những thông tin rất hữu ích, mà việc đọc tin tức sẽ giúp vốn từ cùng như ngữ pháp tiếng Nhật của bạn tốt lên.
Hãy đọc tin tức bằng tiếng Nhật đơn giản để cập nhật những gì đang xảy ra trên thế giới nhé!
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin