2023.04.28

Thông báo về việc đóng cửa Tuần lễ vàng 2023

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng GW sẽ đóng cửa từ 4/29 (Thứ bảy) đến 5/7 (Chủ nhật).
Các thắc mắc nhận được sau 18h ngày 4/28 (Thứ sáu) sẽ được xử lý theo thứ tự từ ngày 5/8 (Thứ hai).
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự thông cảm của bạn.

TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin