2021.04.30

Thông báo về việc đóng cửa Tuần lễ vàng

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng GW sẽ đóng cửa từ 5/3 (Thứ Hai) đến 5/5 (Thứ Tư).
Các thắc mắc nhận được sau 18h ngày 30/4 (thứ Sáu) sẽ được xử lý theo thứ tự từ ngày 5/6 (thứ Năm).
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự thông cảm của bạn.
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin