2021.03.31

Giới thiệu chương trình khuyến mãi của bạn bè / thành viên gia đình

Trường Nhật ngữ Trung tâm Tokyo (TCJ) đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt mang tên "Khuyến mãi giới thiệu bạn bè / thành viên trong gia đình"!

【Chi tiết】
[A] Nếu bạn đăng ký vào TCJ cùng với một người bạn hoặc thành viên gia đình

10.000 yên sẽ được khấu trừ vào tổng số tiền của khóa học mà mỗi học sinh chọn.


[B] Nếu bạn bè / thành viên gia đình của sinh viên TCJ (cựu sinh viên TCJ) đăng ký vào TCJ

< dành cho Người giới thiệu (sinh viên / cựu sinh viên TCJ) >
Chúng tôi xin gửi tặng cho người giới thiệu 1 thẻ Amazon hoặc thẻ Quo trị giá 10.000 yên cho mỗi lần đăng ký của mỗi người bạn.

< Sinh viên mới do sinh viên / cựu sinh viên TCJ giới thiệu >
10.000 yên sẽ được khấu trừ vào tổng số tiền của khóa học mà học viên được giới thiệu đã đăng ký.
【Thời gian áp dụng】
trước ngày 30 tháng 6 năm 2021
【Điều kiện ứng tuyển】
・ Nếu người được giới thiệu là Sinh viên/Cựu sinh viên TCJ, thẻ quà tặng sẽ được trao tại thời điểm đăng ký của sinh viên được giới thiệu.
・ Nếu học sinh đăng ký cùng bạn bè/thành viên gia đình, học phí sẽ được khấu trừ 10.000 yên.
Mâu liên hệ

TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin