#Khóa học

Các bài học này được giảng dạy bởi các giáo viên Nhật Bản chuyên nghiệp, những chuyên gia trong lĩnh…
Xin chào, lần này tôi sẽ cung cấp một bài viết có nội dung hơi nghiêm túc hơn một chút.
Chúc mừng tất cả các em học sinh đã hoàn thành khóa học tại TCJ. Tại TCJ, những người học tiếp lên …
Bạn có biết về kỳ thi JLPT, một chứng chỉ tiếng Nhật rất có lợi cho công việc của bạn?
Theo dõi
& nhắn tin