2022.12.23

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ CUỐI NĂM VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng chúng tôi sẽ đóng cửa từ Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2021 đến Thứ Ba, ngày 3 tháng 1 năm 2022. Các câu hỏi nhận được sau 18h ngày 23/12 (thứ Sáu) sẽ được xử lý tuần tự kể từ ngày 04/01 (thứ Tư).
Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết và hợp tác của bạn.
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin