2023.11.22

Học thử miễn phí bài học theo yêu cầu của TCJ

Bài học theo yêu cầu của TCJ là gì?
Đây là dịch vụ mới mà TCj bắt đầu triển khai vào tháng 7 năm 2023. Không giống như các video giải thích ngữ pháp thông thường, bạn có thể học bằng cách xem các cảnh hội thoại theo từng bước nhỏ.
Hãy tận dụng cơ hội này để thử nhé.

Tìm hiểu thông qua các cảnh đàm thoại!

Được sản xuất và giám sát bởi các giảng viên chuyên nghiệp của TCJ, các khóa học video này tập trung vào các tình huống thực tế trong đó tiếng Nhật được sử dụng và các cảnh hội thoại thực tế.
Học viên có thể học ngữ pháp tiếng Nhật và các mẫu câu được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và các tình huống công việc thông qua các video. Với các bài giảng video, bạn có thể học bằng cách giả định cụ thể
các tình huống và tự mình thực hành (shadowing). Nó cũng có hiệu quả để cải thiện kỹ năng đàm thoại của bạn.

Tuyệt vời cho việc chuẩn bị và xem xét!

Tại TCJ, học viên học tiếng Nhật theo từng bước nhỏ để học tập hiệu quả, đảm bảo rằng họ tiếp thu được những gì học được từng bước một. Các bài giảng video liên kết với tài liệu giảng dạy gốc của TCJ là một
cách tuyệt vời để chuẩn bị và ôn tập trước và sau bài học. *Đầy đủ tất cả các mẫu ngữ pháp và câu được học từ N5 đến N4. Nó cũng lý tưởng cho sinh viên trình độ trung cấp và cao hơn để củng cố các kỹ năng tiếng Nhật cơ bản của họ.

Xem không giới hạn trong suốt thời gian của khóa học!

Học sinh đăng ký TCJ có thể xem video nhiều lần trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính, v.v. bất kỳ lúc nào trong thời gian đăng ký. Ngoài ra, có thể dễ dàng xem
bất cứ lúc nào, chẳng hạn như trong thời gian nghỉ ngắn khi đi du lịch. *Bạn có thể tiếp tục truy cập video theo yêu cầu ngay cả khi thời gian đăng ký của bạn kết thúc. *Có phí gia hạn riêng.
Cách đăng ký dùng thử miễn phí:
1. Điền và gửi biểu mẫu từ đây: https://forms.gle/gqQPL6XjKnWFezhu5
2. Bạn sẽ nhận được một email có liên kết đến trang chuyên dụng.
Điền và gửi
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin