N.C
India
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Q. Bạn đã học ở TCJ bao lâu rồi?
Dưới 6 tháng
Q. hiện bạn đang làm gì? Vui lòng cho chúng tôi biết càng cụ thể càng tốt.
Tôi đang làm Kiến trúc sư ở Tokyo.
Q. Bạn đã làm được gì trong quá trình học tập tại TCJ?
Tôi có thể tự tin thử và nói chuyện với các đồng nghiệp của mình bằng tiếng Nhật.
Q. Mục tiêu tương lai của bạn sau khi học tiếng Nhật tại TCJ là gì? Hãy cho chúng tôi biết ước mơ và mục tiêu của bạn một cách cụ thể nhất có thể.
Thành thạo tiếng Nhật và thiết lập sự nghiệp tương lai tại Nhật Bản.
Q. Vui lòng gửi thông điệp đến các sinh viên TCJ hiện tại và tương lai.
Có cuộc trò chuyện với bạn cùng lứa của bạn mà không ngại ngùng. Mọi người đang học :)
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin