#Bangladesh

TCJ cung cấp các hướng dẫn riêng biệt, thân thiện để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi định hướng định kỳ dành cho sinh viên có nguyện vọng học lên.
Chương trình du học cần visa
S.H
Bangladesh
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Tôi vào Khoa Cơ khí tại Viện Công nghệ Ashikaga. Ban đầu tôi quan tâm đến công việc máy móc và ý tưở…
Chương trình du học cần visa
R.A
Bangladesh
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Bây giờ tôi đang học tại Đại học Musashino với tư cách là sinh viên năm cuối Khoa Kỹ thuật, Khoa Kiế…
Theo dõi
& nhắn tin