#Brazil

TCJ cung cấp các hướng dẫn riêng biệt, thân thiện để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi định hướng định kỳ dành cho sinh viên có nguyện vọng học lên.
Khoá cho học viên tại Nhật
L
Brazil
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N4
Giáo viên, hầu hết họ đều rất thân thiện nên việc học trở nên rất thú vị!
T.Y
Brazil
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Sau khi tốt nghiệp TCJ, tôi bắt đầu làm việc như một nhạc sĩ tự do tại Nhật Bản. Tôi đã có bằng Âm n…
Theo dõi
& nhắn tin