#Pháp

TCJ cung cấp các hướng dẫn riêng biệt, thân thiện để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi định hướng định kỳ dành cho sinh viên có nguyện vọng học lên.
Chương trình du học cần visa
B.B
Pháp
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N2
Tôi thi vào Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Thượng Hải vì muốn tìm hiểu và học hỏi thêm về…
Theo dõi
& nhắn tin