#Ghana

TCJ cung cấp các hướng dẫn riêng biệt, thân thiện để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi định hướng định kỳ dành cho sinh viên có nguyện vọng học lên.
M.U
Ghana
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N4
“Tôi có ước mơ tạo ra một ứng dụng của riêng mình để giúp ích cho nhiều người trên thế giới. Tôi sin…
Theo dõi
& nhắn tin