#India

TCJ cung cấp các hướng dẫn riêng biệt, thân thiện để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi định hướng định kỳ dành cho sinh viên có nguyện vọng học lên.
Khoá cho học viên tại Nhật
N.C
India
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Có cuộc trò chuyện với bạn cùng lứa của bạn mà không ngại ngùng. Mọi người đang học :)
Khoá cho học viên tại Nhật
R.R
India
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Tôi là một luật sư thuế và tư vấn cho các công ty về Mua bán và Sáp nhập trong và ngoài nước. Lần đầ…
Theo dõi
& nhắn tin