#Nepal

TCJ cung cấp các hướng dẫn riêng biệt, thân thiện để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi định hướng định kỳ dành cho sinh viên có nguyện vọng học lên.
Chương trình du học cần visa
M.R
Nepal
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N3
Tôi đăng ký vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Waseda Bunri. Vì tôi có thể học nghi thức kin…
Chương trình du học cần visa
P.M
Nepal
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Tôi đã đến trường Cao đẳng Kinh doanh Toàn cầu Tokyo. Tôi muốn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tr…
Theo dõi
& nhắn tin