#Philippines

TCJ cung cấp các hướng dẫn riêng biệt, thân thiện để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi định hướng định kỳ dành cho sinh viên có nguyện vọng học lên.
A.A
Philippines
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Tôi đã đăng ký vào Trường Cao đẳng Phúc lợi Y tế Khoa học & Kỹ thuật Yomiuri như một phần của Chương…
Chương trình du học cần visa
P.G
Philippines
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Tôi hiện đang làm việc trong AIG Shared Services (AIGSS). AIGSS là công ty con của AIG, một tập đoàn…
Theo dõi
& nhắn tin