#Sri Lanka

TCJ cung cấp các hướng dẫn riêng biệt, thân thiện để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi định hướng định kỳ dành cho sinh viên có nguyện vọng học lên.
Chương trình du học cần visa
R.K
Sri Lanka
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N3
Khi tôi ở Sri Lanka, tôi thích máy tính, vì vậy khi tôi đến Nhật Bản, tôi nghĩ rằng công việc tương …
Chương trình du học cần visa
M.R
Sri Lanka
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Sau khi tốt nghiệp TCJ, tôi vào trường Cao đẳng Thông tin Trung ương. Tôi vào đó vì thích kinh doanh…
H.C
Sri Lanka
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Sau khi tốt nghiệp TCJ, tôi nhập học tại ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP KANTHO KOGYO để học thêm về kỹ thuật. Đ…
Chương trình du học cần visa
J.S
Sri Lanka
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N4
Sau khi tốt nghiệp TCJ, con đường sự nghiệp của tôi đưa tôi đến với lĩnh vực Chuyên gia về Nhân văn …
Theo dõi
& nhắn tin