#Đài loan

TCJ cung cấp các hướng dẫn riêng biệt, thân thiện để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi định hướng định kỳ dành cho sinh viên có nguyện vọng học lên.
Chương trình du học cần visa
H.Y
Đài loan
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Tôi vào Khoa Du lịch Quốc tế tại Đại học Toyo. Tôi luôn quan tâm đến các nền văn hóa đa dạng từ khắp…
Chương trình du học cần visa
H.S
Đài loan
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
D. khóa học về Quản lý Y tế và Phúc lợi tại Đại học Quốc tế về Sức khỏe và Phúc lợi. Mặc dù tỷ lệ dâ…
Theo dõi
& nhắn tin