NK
Ugandan
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Bạn đã học ở TCJ bao lâu rồi?
Dưới 6 tháng.
hiện bạn đang làm gì? Vui lòng cho chúng tôi biết càng cụ thể càng tốt.
Tôi đang làm thư ký tại CÔNG TY KYATO.
Bạn đã làm được gì khi học tại TCJ?
Bây giờ tôi có thể nói một vài điều bằng tiếng Nhật.
Mục tiêu tương lai của bạn sau khi học tiếng Nhật tại TCJ là gì? Vui lòng cho chúng tôi biết ước mơ và mục tiêu của bạn một cách cụ thể nhất có thể.
Ước mơ của tôi là tiếp tục học tiếng Nhật cho đến khi tôi tốt nghiệp Đại học.
Vui lòng gửi thông điệp đến các sinh viên TCJ hiện tại và tương lai.
Thông điệp của tôi là hãy để các học viên có mục tiêu và mục đích tại sao họ học tiếng Nhật và cũng tập trung vào việc học để họ có thể đạt được những gì họ muốn.
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin