RG
Spain
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N3
Bạn đã học tại TCJ bao lâu rồi?
Dưới 6 tháng
hiện bạn đang làm gì? Vui lòng cho chúng tôi biết càng cụ thể càng tốt.
Tôi là nghiên cứu sinh tiến sĩ và tôi đã trở về nước.
Bạn đã làm được gì khi học tại TCJ?
Tôi đã học được nhiều câu ngữ pháp tiếng Nhật mới và hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản.
Mục tiêu tương lai của bạn sau khi học tiếng Nhật tại TCJ là gì? Hãy cho chúng tôi biết ước mơ và mục tiêu của bạn một cách cụ thể nhất có thể.
Tôi sẽ tiếp tục học Tiến sĩ và hy vọng tôi sẽ có thể sử dụng tiếng Nhật của mình trong các công việc sau này.
Vui lòng gửi thông điệp đến các sinh viên TCJ hiện tại và tương lai.
Hãy thưởng thức văn hóa và con người Nhật Bản như tôi đã làm nhé!
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin