RK
Litva
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N3
Bạn đã học ở TCJ bao lâu rồi?
Dưới 6 tháng.
hiện bạn đang làm gì? Vui lòng cho chúng tôi biết càng cụ thể càng tốt.
Làm việc tại trường luyện thi.
Bạn đã làm được gì khi học tại TCJ?
Nhớ một số ngữ pháp và từ vựng đã quên. Ngoài ra, hãy học một số từ và cụm từ mới.
Mục tiêu tương lai của bạn sau khi học tiếng Nhật tại TCJ là gì? Vui lòng cho chúng tôi biết ước mơ và mục tiêu của bạn một cách cụ thể nhất có thể.
Tôi muốn đạt được trình độ JLPT N2. Ngoài ra để cải thiện kỹ năng tiếng Nhật thương mại của tôi.
Vui lòng gửi thông điệp đến các sinh viên TCJ hiện tại và tương lai.
Đừng sợ mắc lỗi và tận dụng càng nhiều cơ hội càng tốt để nói tiếng Nhật !
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin