SC
Hoa Kỳ
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N1
Bạn đã học ở TCJ được bao lâu?
6-9 tháng
hiện bạn đang làm gì? Hãy cho chúng tôi biết càng cụ thể càng tốt.
Việc làm và doanh nghiệp tư nhân
Bạn đã có thể làm được gì khi học tại TCJ?
Gửi email một cách tự tin, v.v.
Mục tiêu tương lai của bạn sau khi học tiếng Nhật tại TCJ là gì? Hãy cho chúng tôi biết về ước mơ và mục tiêu của bạn một cách cụ thể nhất có thể.
Tôi muốn phát triển công ty tư nhân của mình.
Vui lòng gửi một lời nhắn đến các sinh viên TCJ hiện tại và tương lai.
Tiếng Nhật thương mại rất khó nhưng chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé!
TRỞ LẠI DANH SÁCH
Theo dõi
& nhắn tin