#2019

TCJ cung cấp các hướng dẫn riêng biệt, thân thiện để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi định hướng định kỳ dành cho sinh viên có nguyện vọng học lên.
Chương trình du học cần visa
W.J
Trung Quốc
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N1
Tôi nhập học Trường Kỹ thuật Sau đại học, Học viện Công nghệ Tokyo, tại Khoa Hệ thống và Kỹ thuật Đi…
Chương trình du học cần visa
L.S
Trung Quốc
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N2
Tôi thi vào Khoa Khoa học Sinh học Ứng dụng, Khoa Khoa học và Công nghệ, Đại học Khoa học Tokyo. Tôi…
Chương trình du học cần visa
B.B
Mông Cổ
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N3
Tôi vào nhóm ngành thực phẩm tại Đại học Miyagi. Tôi luôn quan tâm đến lĩnh vực thực phẩm và tôi đan…
Chương trình du học cần visa
L.Y
Trung Quốc
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N1
Mình thi vào khoa xã hội học tại trường đại học Hosei. Nói thật là khi mới sang Nhật, mình không ngh…
Chương trình du học cần visa
L.Y
Trung Quốc
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N2
Tôi vào học Cao học về Phát triển Quốc tế tại Đại học Nagoya. Tôi quan tâm đến việc thúc đẩy bình đẳ…
Chương trình du học cần visa
Y.M
Trung Quốc
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Tôi là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Nghệ thuật Ẩm thực Osaka Tsuji, nơi tôi học chuyên ngành …
Chương trình du học cần visa
W.S
Trung Quốc
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N3
Tôi là một sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Tokyo Zokei. Chuyên ngành của tôi là điêu khắc, và tôi m…
Theo dõi
& nhắn tin