#2022

TCJ cung cấp các hướng dẫn riêng biệt, thân thiện để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi định hướng định kỳ dành cho sinh viên có nguyện vọng học lên.
Lớp học trực tuyến
NK
Ugandan
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Bây giờ tôi có thể nói một vài điều bằng tiếng Nhật.
Khoá cho học viên tại Nhật
RK
Litva
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N3
Tôi muốn đạt được trình độ JLPT N2. Ngoài ra để cải thiện kỹ năng tiếng Nhật thương mại của tôi.
Khoá cho học viên tại Nhật
H.F
Bangladesh
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N3
TCJ là Trường tốt nhất để học tiếng Nhật trong thời gian ngắn với niềm vui
Khoá cho học viên tại Nhật
N.C
India
Trình độ tiếng Nhật khi nhập học / N5
Có cuộc trò chuyện với bạn cùng lứa của bạn mà không ngại ngùng. Mọi người đang học :)
Theo dõi
& nhắn tin